Historia Instytutu Lotnictwa

1 sierpnia 1926

Powstanie Instytutu Lotnictwa

1926-1939

Certyfikacja polskich samolotów

PZL P.7a, SPAD S-51C1, PWS-26, P-11c, PZL P.24/II, 44 Wicher, 42, RWD-14 Czapla, 37B Łoś, 46 Sum
1939-1945

Działalność konspiracyjna

Dane wywiadowcze na temat niemieckiej techniki lotniczej, przygotowywane kadry naukowej i inżynierskiej na okres powojenny
1945-1956

Certyfikacja samolotów wojskowych, śmigłowców

BŻ-1 (SP-GIL), Szpak 4T, Zuch 2, Samolot transportowy Miś, Motoszybowiec Pegaz, Lim-15 (MiG-15), CSS-13S, Junak 3, TS-8 Bies
1956-1967

Odrodzenie polskiej inicjatywy; program rakietowy

TS-11 Iskra, Pierwszy polski silnik odrzutowy SO-1, Rakiety meteorologiczne Meteor
1967-1993

Czasy ponownego rozwoju

I-22 Iryda, Udział w programie Interkosmos, Lala-1, Samoloty rolnicze: PZL-106 Kruk, M-15, M-18 Dromader
1993-2018

Świadczenie usług na światowym rynku badań

2000

Współpraca strategiczna z General Electric

2000

Powstanie Engineering Design Center

2004

Powstanie Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

2005

Powstanie Centrum Nowych Technologii

Od 2005

Udział w projektach europejskich

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło szerokie możliwości kooperacji w dziedzinie badań stosowanych i prac rozwojowych. Instytut Lotnictwa włączył się skutecznie w europejski obszar badawczy poprzez partnerski udział w projektach unijnych. Kolejny impuls dały Programy Operacyjne, realizowane przez Instytut Lotnictwa.
2005

Współpraca naukowa z Ohio State University

W nawiązaniu do obustronnej woli o promowaniu dalszej współpracy w zakresie kształcenia wyższego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Polską, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Ohio State University w Columbus w stanie Ohio oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej podpisały trójstronną umowę o współpracy naukowej oraz wymianie kulturalnej.
2013

Powstanie Centrum Technologii Kosmicznych

Centrum Technologii Kosmicznych powstało w 2013 r. i jest jedną z najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w Instytucie Lotnictwa. Do priorytetowych zadań CTK można zaliczyć: budowę ekologicznego napędu do satelity, rozwój kompetencji jednostek badawczych oraz przemysłowych w obszarze technologii satelitarnych, pozyskanie kontraktów w ramach programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz zwiększenie wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb gospodarczych.
2014

Otwarcie najnowocześniejszego na świecie laboratorium badania łożysk

Uroczyste otwarcie laboratorium odbyło się 8 stycznia 2014 roku z udziałem, m.in.: wicepremiera Janusza Piechocińskiego, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Krzysztofa Kurzydłowskiego oraz przedstawicieli uczelni wyższych, ministerstw i przedsiębiorstw technologicznych. Laboratorium powstało we współpracy z General Electric.
2014

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Brasilii

Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Uniwersytet w Brasilii (Universidade de Brasilia), jeden z największych i najważniejszych uniwersytetów federalnych w Brazylii, podjęły decyzję o rozpoczęciu współpracy w październiku 2014 roku. Efektem porozumienia była decyzja o powołaniu Polsko-Brazylijskiego Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych oraz zorganizowaniu Polsko-Brazylijskiej Konferencji Nauki i Technologii.
2014

Obrona pierwszej pracy doktorskiej w Instytucie Lotnictwa

17 listopada 2014 roku w Instytucie Lotnictwa odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Włodzimierza Gnarowskiego pt. „Metoda podwyższenia właściwości manewrowych samolotu w układzie górnopłata”. Doktorant wykorzystał w pracy wyniki badań przeprowadzonych podczas pracy na stanowisku Głównego Konstruktora samolotu I-22 Iryda. To pierwsza praca doktorska obroniona w Instytucie Lotnictwa.
2015

Powstanie Centrum Technologii Kompozytowych

1 stycznia 2015 roku w Instytucie Lotnictwa  utworzono nowy pion merytoryczny – Centrum Technologii Kompozytowych, którego zadaniem jest dostarczanie rozwiązań oraz przeprowadzanie testów w zakresie materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego.
2015

Pierwsza nagroda dla polskiego projektu STARLET

W dniu 17 marca 2015 roku w Brukseli w ramach CLEAN SKY Forum odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla trzech najlepszych projektów zrealizowanych w 2015 w r. Spośród 20 projektów zakwalifikowanych do ostatniej rundy konkursu, pierwszą nagrodę otrzymał, kierowany i wykonywany przez Instytut Lotnictwa projekt STARLET, dotyczący numerycznych i eksperymentalnych badań nad zastosowaniem innowacyjnych urządzeń przepływowych do sterowania obciążeniem skrzydła samolotu.
2015

Jubileuszowa gala z okazji 15-lecia Engineering Design Center

7 maja 2015 roku na Torwarze odbyła się jubileuszowa gala z okazji 15. rocznicy utworzenia Engineering Design Center na terenie Instytutu Lotnictwa. W spotkaniu z pracownikami EDC wziął udział gość specjalny – Prezes General Electric, Jeff Immelt. Gospodarzami uroczystej gali byli: Dyrektor Instytutu Lotnictwa – prof. Witold Wiśniowski oraz Prezes General Electric Company Polska Sp. z.o.o – Magdalena Nizik.
2015

Oficjalne dołączenie do sygnatariuszy Karty Różnorodności

22 maja 2015 roku Instytut Lotnictwa oraz General Electric Company Polska Sp. z.o.o dołączyły do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Instytut Lotnictwa oraz General Electric Company Polska Sp. z.o.o znalazły się w gronie ponad 100 firm w Polsce, które sygnowały Kartę Różnorodności. Obie instytucje podpisały Kartę Różnorodności 8 października 2014 roku w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
2016

Powstanie Centrum Turbin Gazowych

Instytut Lotnictwa otworzył nowoczesne w skali europejskiej i światowej Centrum Turbin Gazowych. Dzięki unikalnej bazie laboratoryjnej oraz największej na świecie komorze próżniowej, będącej na wyposażeniu nowego centrum, możliwe będzie prowadzenie badań przemysłowych turbin gazowych oraz silników dla sektora lotniczego. Oficjalne otwarcie odbyło się 20 stycznia 2016 roku.
2016

Powstanie Centrum Transportu i Konwersji Energii

Z początkiem kwietnia 2016 roku w Instytucie Lotnictwa powołano Centrum Transportu i Konwersji Energii. Misją centrum jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii konwersji i akumulacji energii oraz w obszarach związanych ze środkami transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lotniczego, jak również świadczenie usług badawczych w tych dziedzinach oraz implementacja i wdrożenie opracowanych technologii do produkcji przemysłowej.
2016

Polsko-amerykańskie studia doktoranckie w Instytucie Lotnictwa

Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University podpisały porozumienie o powołaniu programu wspólnych studiów doktoranckich. Z oferty będą korzystać pracownicy naukowi obu instytucji, którzy chcą zdobyć doświadczenie naukowe i zawodowe poza swoją macierzystą jednostką.
2016

90 lat Instytutu Lotnictwa

20 maja 2016 roku w warszawskiej Fabryce Trzciny odbyła się uroczysta wystawa i prezentacja osiągnięć Instytutu Lotnictwa z okazji 90-lecia działalności połączone z Galą i Wielkim Balem Jubileuszowym. W wydarzeniu wzięli udział obecni i byli pracownicy oraz zaproszeni goście z Polski i z zagranicy.
2016

Klaster Polskie Tunele Aerodynamiczne

W dniu 21 lipca 2016 roku pomiędzy Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i Instytutem Lotnictwa została podpisana umowa ramowa, w ramach której powstał klaster Polskie Tunele Aerodynamiczne.
2016

Umowa o współpracy z Uniwersytetem w Stuttgarcie i Instytutem Lotnictwa

2016

Brussels Innova 2016: Złoty medal dla wynalazku Instytutu Lotnictwa

W dniach 17-19 listopada 2016 w Brukseli odbyły się 65. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2016. Podczas targów Instytut Lotnictwa wystawiał wynalazek pt. Indywidualny System Autonomicznej Nawigacji (ISAN), autorstwa zespołu pod kierownictwem dr. inż. Stanisława Popowskiego z Zakładu Awioniki, Centrum Technologii Kosmicznych. W wyniku oceny jury, Instytutowi Lotnictwa przyznany został złoty medal.
2016

Otwarcie Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów

14 grudnia 2016 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów. Pracownia będzie wykonywała testy na rzecz zespołów inżynierskich największego w Europie centrum inżynieryjno-projektowego Engineering Design Center (EDC), na które składa się współpraca dwóch firm: GE oraz Instytutu Lotnictwa, jak również będzie współpracowała z innymi centrami inżynieryjnymi oraz badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą.
2017

Otwarcie Laboratorium Wibroakustyki

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji zostało powołane nowe laboratorium badawcze – Laboratorium Wibroakustyki. Wyodrębniony zespół specjalistów rozpoczął proces uzyskiwania akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji od zgłoszenia autorskiej metody badawczej o nazwie: „Metoda badań dynamicznych kompletnych konstrukcji mechanicznych lub ich fragmentów”.
2017

Polski rząd i GE podpisały porozumienie w Instytucie Lotnictwa

26 stycznia 2017 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się uroczyste zawarcie porozumienia o współpracy strategicznej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a General Electric. Sygnatariuszy porozumienia reprezentowali Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, oraz John G. Rice, Wiceprezes GE. Do uroczystego podpisania porozumienia doszło w siedzibie Engineering Design Center – największego w Europie centrum projektowego, będącego wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Lo

Czytaj więcej →

2017

Porozumienie o współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

17 lutego 2017 roku dyrektor Instytutu Lotnictwa, profesor Witold Wiśniowski oraz przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk. dypl. pil. Andrzej Lewandowski podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych. Współpraca obejmuje m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej Instytutu Lotnictwa na potrzeby związane z działaniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
2017

Uzyskanie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego NATO, ESA oraz UE

Instytut Lotnictwa  w postępowaniu przeprowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskał świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych na poziomie krajowym (I i II stopnia) oraz dotyczących  NATO, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej (III stopnia).
2017

Testy lotne Kadry Narodowej skoczków narciarskich w Instytucie Lotnictwa

W dniu 30 sierpnia 2017 w Laboratorium Badań Aerodynamicznych odbyło się oficjalne spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Lotnictwa, Instytutu Sportu oraz Polskiego Związku Narciarskiego wraz z członkami Kadry Narodowej w skokach narciarskich. Częścią wizyty były zaplanowane na ten dzień testy lotne dla zawodników.
2017

Ponad 37 tysięcy zwiedzających na 8. Nocy w Instytucie Lotnictwa

8. Noc w Instytucie Lotnictwa, zakończyła się kolejnym rekordem frekwencyjnym. Podczas sześciu godzin, bramy Instytutu Lotnictwa przekroczyło ponad 37 tysięcy osób. Pomimo chłodnej aury, nie zabrakło chętnych do zwiedzania i podziwiania pięknie oświetlonych maszyn oraz laboratoriów Instytutu.
2017

Powołanie Wspólnego Centrum Doskonałości z NIAS

16 października 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Nevada Institute for Autonomous Systems. W ramach współpracy prowadzone będą wspólne projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie rozwoju technologii związanych z BSL.
2017

Udany test lotny rakiety ILR-33 „Bursztyn”

22 października 2017 r. na poligonie wojskowym „Drawsko” w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbył się test lotny rakiety ILR-33 „Bursztyn”. Jego celem była weryfikacja opracowanej przez Instytut Lotnictwa konstrukcji i wypracowanych technologii rakiet sondujących i nośnych. Test zakończył się sukcesem.